หลังจากที่ท่านได้ทำการชำระเงินผ่านทางวิธีต่างๆ ตามที่ระบุู ในเวปไซต์ เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องทำการยืนยันการชำระเงิน โดยมีวิธียืนยันดังนี้

- Fax เอกสารการโอนเงินมาที่ 02-4961001
- หรือ Scan เอกสารการโอนเงินมาที่   billing@siamhostmart.com
- หรือ ถ่ายสำเนาเอกสารการโอนเงิน และ ส่งไปรษณีย์มาที่
  124/124 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย
  นนทบุรี 11130

- และสำหรับท่านที่ไม่สะดวก
ทางเรายินดีให้ท่านยืนยันผ่านทางหน้าเวปไซต์ได้โดย ท่านต้องกรอกรายละเอียดให้ครบตามแบบฟอร์มด้านข้างนี้ โดยทันที่ ที่บัญชีได้มีการอัพเดจข้อมูลถูกต้องทุกประการ เราจะดำเนินการขั้นต่อไปให้ท่านทันที
   
หากพบปัญหา ติดต่อ 02-4961098-9

แบบฟอร์มสำหรับยืนยันการชำระเงิน
ชื่อโดเมน :
บัญชี :
ชื่อ - นามสกุล :
*
โทรศัพท์ :
*
อีเมล์ :
*
วันที่โอน : * ( dd/mm/yy )
เวลาที่โอน : * ( hh:mm )
จำนวนเงิน : * ( xxx.xx )
เพิ่มเติม :