Special for you
...
จดโดเมนกับเราวันนี้
รับสิทธิพิเศษสำหรับท่าน
ที่เลือก package 5 ปี
รับฟรี URL ภาษาไทย
จำง่าย  ใช้สะดวก
เก๋ไก๋กว่าใคร
  Free !!

...
ด้วยคุณภาพและความเชื่อถือ
กว่า 5 ปี ของเรา..วันนี้คุณสามารถ
ทดลองใช้งาน CServer  ฟรี 15 วัน
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งคุณ
สามารถควบคุมได้เอง และได้ง่าย
พร้อมทั้งโปรแกรมช่วยสร้าง
เว็บไซต.์..

...แล้วคุณจะพบกับความประทับใจ
ในบริการและคุณภาพของเรา
ด้วยตัวท่านเอง