บริการออกแบบเว็บไซต์
การเขียน website นั้นต้องมีความรู้ทางด้านภาษา HTML ซึ่งเป็น ภาษาพื้นฐานในการเขียนเวป ซึ่งถ้าต้องการให้ website นั้นมีลูกเล่น เช่น กระดานข่าว (webbord), ห้องสนทนา (chat room), แบบสำรวจความ คิดเห็น (pool & vote), ร้านค้าออนไลน์ (online store), นับจำนวน ผู้เยี่ยมชม website (counter) เป็นต้น ต้องมีความรู้เรื่องทางด้าน web programming เพิ่มเติมด้วยซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา
ด้วยทางทีมงาน siamhostmart ได้มีผู้ออกแบบที่มีประสบการณ์ ที่มีผลงานมากมาย ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมออกแบบ มีใบประกาศนียบัตรรับรอง สามารถออกแบบเวปให้ท่านสามารถใช้งานได้ง่าย เข้าถึงผู้เข้าชม และสวยงาม หากท่านสนใจกรุณาติดต่อฝ่ายออกแบบเว็บไซต์ หรือ คลิ๊ก ที่นี่
ข่าวดีสำหรับท่านทีต้องการขยายธุรกิจ
ทางด้านการค้าขาย และการบริการของท่าน ให้ออกสู่สากล เพื่อการโฆษณา และเพื่อการ เพิ่มยอดขายทางการตลาด ด้วยระบบการการ ออกแบบเวปอย่างมืออาชีพเพิ่อตรึงผู้เข้าชมให้สนใจในสินค้าหรือบริการของท่าน และยัง มีีระบบเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ผ่านทาง หน้าเวปไซน์ ระบบชำระเงินผ่านบัตรเครดิต สิ่งเหล่านี้จะทำให้ธุรกิจของท่านมีการขยาย ตัว เพิ่มขึ้นได้

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับปีนี้

สำหรับ SME บริษัท ห้าง ร้านที่สนใจ ให้เรา เป็นผู้ดูแลออกแบบ ระบบ E-commerce ให้ ท่านจะได้รับฟรี โดเมนเนมใหม่ (ชื่อเวปไซน์ Ex. yourdomain.com) ฟรี 1 ปีและ ท่านยังมีสิทธิในการใช้บริการ เวปโฮสติ้งเพื่อนำเวปไซต์ E-commerce ของท่าน ออกสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตทั่วโลกด้วยเซฟเวอร์ที่มีความเร็วสูง ที่ตั้งอยู่บน เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งมี Bandwidth สูงถึง 4 Gbps ฟรี 6เดือน โดยเราได้แบ่งออกเป็น 2 แบบดังนี้

1. ออกแบบเพื่อการโฆษณาเพียงอย่างเดียว
-
จดชื่อโดเมน (ชื่อเวปไซน์ Ex. yourdomain.com) ฟรี 1 ปี
-
เวปไซน์เพื่อการโฆษณาของท่าน ซึ่งออกแบบโดนทีมงานมืออาชีพ
-
มี E-mail ที่ใช้โดเมนเนม ตามที่ท่านต้องการ (Ex. you@yourdomain.com) เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือ ส่งข่าวสารของท่าน และเพื่อความมีระดับสำหรับธุรกิจของท่าน
-
เวปไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในเซฟเวอร์ของเราเป็นเวลา 6 เดือนฟรี

2. ออกแบบเพื่อการโฆษณา และ การสั่งซื้อออนไลน์
-
จดชื่อโดเมน (ชื่อเวปไซน์ Ex. yourdomain.com) ฟรี 1 ปี
-
เวปไซน์เพื่อการโฆษณาของท่าน ซึ่งออกแบบโดนทีมงานมืออาชีพ
-
มี E-mail ที่ใช้โดเมนเนม ตามที่ท่านต้องการ (Ex. you@yourdomain.com) เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือ ส่งข่าวสารของท่าน และเพื่อความมีระดับสำหรับธุรกิจของท่าน
-
เวปไซต์ของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในเซฟเวอร์ของเราเป็นเวลา 6 เดือนฟรี
-
มี Database เป็นฐานข้อมูลสำหรับเก็บคำสั่งการสั่งซื้อ และ เป็นของท่าน (หากท่านไม่เคยใช้ Database ทีมงานจะแนะนำวิธีการใช้ให้) โดยท่านจำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถต่ออินเตอร์เน็ตได้
-
ระบบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต VISA และ MasterCard ทุกธนาคารโดยเงินที่ได้จากการชำระสินค้านั้นจะโอน เข้าบัญชีท่านเดือนต่อเดือน

รายระเอียดสำหรับบริการตัดบัญชีผ่านบัตรเครดิต
  ค่าบริการถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับ ประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับการคิดค่าบริการของเราจะไม่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งพอสรุปเป็นค่าใช้จ่าย 2 ส่วนได้ดังนี้

  1. ค่าบริการใช้งานระบบ 295 บาท/เดือน
2. หักค่าบริการ 4% จากยอดรายได้ที่ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทั้งหมด

  ซึ่งยอดคงเหลือหลังจากหักค่าบริการแล้ว จะเป็นรายรับสุทธิที่ร้านค้าแต่ละร้านได้รับไปซึ่งเราจะโอนเงินคืนให้แก่ร้านค้า ทุกๆ เดือน

* สมัครวันนี้ ทดลองใช้งานฟรี! 30 วัน

หากท่านสนใจกรุณาติดต่อฝ่ายออกแบบเว็บไซต์ หรือ คลิ๊ก ที่นี่ 
Email :: design@siamhostmart.com Tel :: 02-4961098-9, 089-9219562 , 084-6492444

ผลงานบางส่วนที่เราเป็นผู้ออกแบบ
01 ::


>> Demo www.HomeAndPool.com
[Tool] Photoshop, Illustrator, Flash MX, Golive, Notepad
more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]
02 ::
>> www.J5-swimmingpool.com
[Tool] Photoshop, Illustrator, Flash MX, Golive, Notepad
more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]
03 ::
>> www.FilmSherpa.com [ version II ]
[Tools] Photoshop, Illustrator, Golive, Notepad
more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]

*
04 ::
>> Demo FilmSherpa.com [ version I ]
[Tool] Photoshop, Illustrator, Golive, Notepad

more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]

*
05 ::
>> DemoThaiParaGliding.com[version II]

[Tool] Photoshop, Illustrator, Golive, Notepad
more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]

*
06 ::
>> Demo website www.SiamEB.com

[Tool] Photoshop, Illustrator, Golive, Notepad
more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]

*
07 ::
>> Demo School Website version I
[Tool] Photoshop, Illustrator, Golive, Notepad

more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]

*

08 ::


>> www.iProfile.cjb.net [ version II ]
[Tool] Photoshop, Illustrator, Golive, Notepad

more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]
09 ::
>>Project Professional Web Designer

[Tool] Photoshop, Illustrator, Golive, Notepad
more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]
10 ::
>> www.i-file.cjb.net [ version I ]
[Tool] Photoshop, Illustrator, ImageReady , Golive, Notepad

more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]
11 ::
>> www.Physics27-KKU.cjb.net
[Tool] Photoshop, Illustrator, Golive, Notepad

more details [ ScreenShot version ]
<Full Site [ HTML version ]
12 ::
>> www.CMLfood.com

[Tool] Photoshop, Illustrator, Flash MX, Golive, Notepad
more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]
13 ::
>> Demo School Website version II

[Tool] Photoshop, Illustrator, Golive, Notepad
more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]

*
14 ::
>> Demo เกี่ยวกับธุรกิจบริการ hosting

[Tool] Photoshop, Illustrator, Golive, Notepad
more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]
15 ::
>> DemoThaiParaGliding.com [version I]
[Tool] Photoshop, Illustrator, Flash MX, Golive, Notepad

more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]
16 ::
>> www.ChemClub.cjb.net

[Tool] Photoshop, Illustrator, Golive, Notepad
more details [ ScreenShot version ]
Full Site [ HTML version ]