ค่าบริการ 1000 บาท / ปี
Linux Hosting
100 MB diskspace
Unlimit email accounts
10 GB transfer/m
DirectAdmin


ฟรีค่าติดตั้ง
เว็บเมล์ส่วนตัว

ค่าบริการ 1800 บาท / ปี
Windows Hosting
100 MB diskspace
Unlimit email accounts
10 GB transfer/m
iAdmin


ฟรีค่าติดตั้ง
เว็บเมล์ส่วนตัว

ค่าบริการ 3500 บาท / ปี
Windows Hosting
250 MB diskspace
Unlimit email accounts
25 GB transfer/m
iAdmin

ฟรีค่าติดตั้ง
เว็บเมล์ส่วนตัว
Server
Quad-Core Xeon
Ecc Ram 4 GB
Storage Disk Serial - ATA
System Raid Hdd
Gigabit Lan (1000 Mbps)

Network
2048 Mbps Local Backbone
510 Mbps Inter Network
3Com Gigabit Switch

Option
Weekly Back Up
99.99 % Guarantee
ระบบไฟฟ้าสำรอง
เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24* 7
SiamHostMart.com (Thailand) © 2004-2012 สงวนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย