ค่าบริการ 250 บาท / เดือน
Mail Hosting
250 MB diskspace
Unlimit transfer/month
250 email accounts
DirectAdmin

ฟรีค่าติดตั้ง
เว็บเมล์ส่วนตัว
ตัวอย่าง

ค่าบริการ 400 บาท / เดือน
Mail Hosting
500 MB diskspace
Unlimit transfer/month
500 email accounts
DirectAdmin

ฟรีค่าติดตั้ง
เว็บเมล์ส่วนตัว
ตัวอย่าง

ค่าบริการ 700 บาท / เดือน
Mail Hosting
1000 MB diskspace
Unlimit transfer/month
Unlimit email accounts
DirectAdmin

ฟรีค่าติดตั้ง
เว็บเมล์ส่วนตัว
ตัวอย่าง
Server
Quad-Core Xeon
Ecc Ram 4 GB
Storage Disk Serial - ATA
System Raid Hdd
Gigabit Lan (1000 Mbps)

Network
2048 Mbps Local Backbone
510 Mbps Inter Network
3Com Gigabit Switch

Option
Weekly Back Up
99.99 % Guarantee
ระบบไฟฟ้าสำรอง
เจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24* 7
SiamHostMart.com (Thailand) © 2004-2012 สงวนลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย